JARO 2023 - Charakteristika materiálu - Jednolíc bez elastanu (BIO)